ورزش درمانی

ورزش درمانی ( Therapeutic Exercies ) ورزش درمانی مجموعه فعالیت های فیزیکی گسترده ای است که بر بازسازی و ترمیم بدن و حفظ تقویت، انعطاف پذیری، استقامت، تعادل و ثبات بدن تاکید دارد. در واقع به تمرینات ورزشی ویژه و برنامه ریزی شده ای می گویند که برای بازگرداندن یک بیمار آسیب دیده به وضعیت […]