بیشتر بخوانیم

مشاوره شغلی

مشاوره شغلی (Career counseling) مشاوره شغلی کارآیی و رضایت شغلی دو عامل مهم در توسعه جامعه صنعتی محسوب می شوند. همه انسان ها میخواهند شغلی

بیشتربخوانید »

نوروفیدبک

نوروفیدبک (Neurofeedback) نوروفیدبک یا بازخورد عصبی، به معنی آموزش دادن مغز توسط خود فرد است. در حقیقت مغز با فیدبک (بازخورد) هایی که از بدن

بیشتربخوانید »